Ik zeg lekker niks!

Ik zeg lekker niks!

Je kunt niet niet communiceren.

We zijn altijd in interactie met elkaar. Op het werk, in het gezin, in je liefdes relatie.  Je leert jezelf kennen door de interactie met de ander. Voor mij is relatie coaching ook werkelijk het coachen van de relatie. Ik kijk naar wat er tussenjullie gebeurd, en geef dat terug.

– tussen partners in (huwelijks) relatie
– tussen ouder – kind (ik werk heel graag met pubers, heerlijke energie)
– tussen werkgever en werknemer
– tussen collega’s

Aandacht – door de ander erkent worden in je bestaan- is net als voedsel, water en lucht een fundamentele levensbehoefte. Zonder aandacht ga je dood.  Aanraking, woorden, een liefde volle blik, positief of negatief, voor wat je doet en voor wie je bent. Alles is beter dan geen aandacht. Tussen mensen vindt altijd uitwisseling van die aandacht plaats. Ik ben geschoold in Transactionele Analyse (TA), een psychologische stroming die is voortgekomen uit de bestudering van communicatie. Het gebruikt simpele en goed te begrijpen modellen om de transacties te duiden.

Patroon in de ontmoeting
Tussen het vermijden van pijn en het najagen van plezier ontwikkeld ieder zijn identiteit. Als kind zijn we al bezig om deze aandacht te organiseren. Ieder ontwikkelt zijn eigen (on)bewuste patronen om erkenning te krijgen voor zijn of haar bestaan. In een relatie ontmoeten deze patronen elkaar.  Ook in deze relationele interactie ontwikkelt zich een patroon. Helderheid op dat unieke interactie patroon en bewustzijn op jou bijdrage aan dat patroon, daar gaat mijn relatie coaching over. Ik breng jullie in contact (tegenkomen, ontmoeten, weerzien?) en geef je terug wat ik zie, waarbij ik gebruik maak van modellen. O.a. uit de Transactionele analyse. Dit in contact brengen kun je ook letterlijk opvatten, een sessie bij mij is zeker niet alleen praten. Ik ben een groot voorstander van zaken in beweging zetten en lijfelijk laten ervaren.

Alleen sprookjes eindigen met: “ze leefden nog lang en gelukkig.”

– “Onze relatie is vastgelopen, saai”
– “We hebben altijd dezelfde ruzie”
– “We zijn uit elkaar gegroeid”
– “De kinderen zijn de deur uit, en nu”
– “crisis t.g.v. geboorte, ziekte, dood etc.

Een relatie is geen toestand maar een proces. Ieder fase binnen het relatie proces brengt zijn eigen, typische, crises met zich mee. Zo wordt bewust of onbewust een crisis vaak niet aangegaan waardoor een relatie vastloopt en nog een hele toestand wordt. Onzekerheid kan leiden tot gedachtes als “ik moet”…”, “de ander moet….”  Gevolg : verkramping en controledrang die de relatie onder druk zet. Een relatie vereist moed, moed voor echte dynamiek, voor het risico van de vrijheid.

Hoe creëer je binnen je relatie de ruimte om een evenwicht te zoeken tussen eigenheid en verbondenheid

 

Koos Klein
kiesgroot@gmail.com