Ik maak me niet dik.

Ik maak me niet dik.

Negen van de tien gevallen van overgewicht worden veroorzaakt door negatieve emoties en stress.
Iedereen met overgewicht weet heel goed wat ongezonde eetpatronen zijn, maar kan dit niet met de wil alleen veranderen in gezond eetgedrag. Stress en emoties zijn een belangrijke oorzaak van overgewicht dat mensen met overgewicht minder adequaat met emoties omgaan, hun verzadigingsmoment niet meer waarnemen en daardoor het autonome zenuwstelsel en de hormoonhuishouding steeds verder ontregelen. Eten en emoties, zoals je blij voelen, of geïrriteerd of gespannen, zijn sterk met elkaar verbonden.

Hoe kun je op een andere manier dan met (over-)eten, emotioneel weer in balans komen?
1.eerst op orde brengen van het ontregelde zenuwstelsel, dan
2.anders omgaan met emoties, en een emotionele balans bereiken en
3.daarna het verzadigings-honger-en trekgevoel opnieuw in te regelen en het eetgedrag bij te stellen.

Slanker met je hartritme is geen dieet, maar een op lichaam en geest gerichte methode.
Mensen met overgewicht zijn lichamelijk uit balans en gaan niet effectief om met hun emoties. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wie zijn hartritme positief weet te beïnvloeden, stress en emoties beter in de hand kan houden en daarmee ook haar voedingspatroon kan reguleren.  Nu eens niet gericht op dieet, maar op natuurlijke wijze in balans brengen van een ontregeld zenuwstelsel en eetgewoonten. Het is een wetenschappelijk gefundeerde methode, waarin neurocardiologie, mindfulness, cognitieve therapie en voedingsgeneeskunde worden geintegreerd.

Het is namelijk aangetoond dat veel mensen overgewicht hebben doordat ze ofwel eten uit gewoonte ofwel uit emotie.
Op de lange termijn helpen diëten niet om af te vallen –
komt eerst je ontregelde fysiologische systeem in balans –

In het zelfhulpboek getiteld Slanker met je hartritmewordt vermeld dat 96% van degenen die een vermageringsdieet volgen, binnen 6 maanden na beëindiging van het dieet weer op het aanvangsgewicht terug is en vaak nog hoger. P
Het is een ontregeling van de fysiologische systemen die je in balans houden.

Dieeet : Iemand met hoge koorts een asprientje geven
Je krijgt geen eetbui omdat je honger hebt. Het is een behoefte van het lichaam aan vooral koolhydraten.
Als je stress hebt, verdriet of andere negatieve emoties kan dat leiden tot snacken. Misschien kreeg je vroeger een snoepje als je je pijn had gedaan en heb je zo geleerd dat snoep troost. Achteraf voel je je schuldig omdat je het dieet niet hebt volgehouden en pak je weer wat. Zo kom je in een negatieve circel terecht. Als je weet waarom je iets doet kan je naar oplossingen zoeken.

Koos Klein
kiesgroot@gmail.com